15.jpg
Друштвена одговорност

У свом раду менаџмент BHANSA -е руководи се принципима модерног корпоративног управљања, с посебним нагласком на констатном професионалном усавршавању запосленика. Посебна пажња се посвећује развоју ефикасних интерних процедура, те примјени најновијих стандарда у пружању услуга корисницима.

Нит водиља свих активности је одговорно пословање, што се осигурава поштовањем закона и заштитом и развојем запослених, њихових људских права, имовине и животне средине, те стварањем хуманог и здравог радног окружења. У складу са захтјевима индустрије, BHANSA  улаже додатне напоре у осигурање енергетске ефикасности у свим својим организационим јединицама. 

BHANSA подржава слободу удруживања и колективног преговарања између послодавца и запосленика. У складу с позитивним правним прописима у оквиру BHANSA -е дјелује Синдикат Агенције за пружанје услуга у зрачној пловидби, Синдикат контролора летења у БиХ, Удруженје контролора летенја у БиХ те  Удружење контролора летења Републике Српске.

У процесу запошљавања нових кадрова BHANSA се руководи политиком једнаких прилика за све кандидате, поштујући у потпуности равноправност полова. Запошљавање младих професионалаца приоритет је кадровске политике BHANSA -е. Од свих запосленика се очекује спремност за константним професионалним развојем, те поштовање врхунских професионалних стандарда у свакодневном обављању дужности.

Унапрјеђењем технологије рада, BHANSA настоји одговорити еколошким изазовима садашњице везаним уз ублажавање глобалних климатских промјена. У том смислу настоји се утицати на смањење потрошње горива и емисије CO2 плинова на рутним правцима под контролом BHANSA е, на чему предано радимо у сарадњи са партнерима у Функционалном блоку ваздушног саобраћаја Средње Европе (Functional Airspace Block Central Europe - FAB CE)

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е