Информација о Јавном огласу за попуњавање радног мјеста на неодређено вријеме у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

Обавјештавају се кандидати који су аплицирали на Јавни оглас за попуњавање радног мјеста на неодређено вријеме који је објављен дана 04.03.2020.године, да је Комисија завршила са  прегледом достављене документације. Сви кандидати ће ускоро бити обавијештени о статусу њихове пријаве и датуму тестирања те се моле да редовно прегледавају пошту.

Писмено тестирање и интервјуи са кандидатима ће се обавити у Мостару, дана 26.03.2020.године (четвртак) а о тачном  термину тестирања кандидати ће бити обавијештени путем е-mailили поште.

Писмени дио теста састојат ће се од 15 питања и то из: Закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби БиХ, Закона о ваздухопловствуБиХ, Статута Агенције, те подзаконских аката из области цивилног ваздухопловства.

На свако питање ће бити понуђена 3 или више одговора од којих ће само један бити тачан. Кандидати који остваре 10 или више тачних одговора бит ће позвани на интервју који ће се одржати непосредно након писменог тестирања.

Кандидати су обавезни на тестирање понијети идентификацијски документ са фотографијом, без којег неће моћи приступити тестирању, и хемијску оловку. Забрањено је уношење било какве документације, књига и сл. те кориштење мобилних телефона и сличних електронских уређаја за пренос и похрану података. Кандидати који буду користили наведено, биће одстрањени са тестирања без опомене.

Приликом тестирања биће подузете све мјере здравствене заштите ради сигурности кандидата и упосленика Агенције.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е