rvsm-sky-planes.jpg
Горенаведеним,створене су све неопходне претпоставке за кориштење ТЕА теста за испитивање и процјену нивоа стручности из енглеског језика од стране квалификованих испитивача BHANSA-е

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) испунила je све неопходне услове за спровођење процјене стручности из енглеског језика у складу са ICAO скалом за оцјењивање.

У сврху наведене процјене, потписан је уговор са TEA Ltd. одговорним за управљање и развој ТЕА теста. ТЕА је дизајниран као формалан тест за процјену пилота и контролора ваздушног саобраћаја којима је потребан ниво знања ваздухопловног енглеског језика у складу са „ICAO Language Proficiency Requirements (LPR’s)“. Тест је признат од стране многих ваздухопловних власти укључујући и BHDCA.

Након успјешно окончане обуке за ТЕА испитиваче, те испуњења свих других потребних услова, BHANSA је постала званични ТЕА Центар за тестирање ваздухопловног енглеског језика за Босну и Херцеговину. Осим тога, одобравањем Метода за процјену језичке стручности од стране BHDCA дана 12.12.2019. године,потврђена је усклађеност са захтјевима дефинисаним у Правилнику о дозволама контролора ваздушног саобраћаја, организацијама за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима.

Горенаведеним,створене су све неопходне претпоставке за кориштење ТЕА теста за испитивање и процјену нивоа стручности из енглеског језика од стране квалификованих испитивача BHANSA-е.

Цертификат Центра за процјену стручности можете погледати ОВДЈЕ

Рјешење о одобравању метода процјене можете погледати ОВДЈЕ

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е