AMHS.jpg
AMHS систем омогућава слање и примање свих врста ваздухопловних порука земља - земља попут планова лета, метеоролошких порука и обавијести за летаче (NOTAM)

У ноћи 20/21.05.2020. године BHANSA је у оперативну употребу увела нови системуправљања ваздухопловним порукама  (ATS Message Handling System - AMHS). Ради се о напредној технологији управљања ваздухопловним порукама, која је замијенила системфиксне телекомуникацијске мреже (Aeronautical Fixed Telecommunications Network - AFTN).

AMHS систем омогућава слање и примање свих врста ваздухопловних порука земља - земља попут планова лета, метеоролошких порука и обавијести за летаче (NOTAM) у складу састандардима и препорученим прасксма Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO).

У технолошком смислу AMHS систем је процесно комуникацијски системкоји представља средишњу тачку приступа међународним AMHS мрежама и подацима, увезујући корисничке терминале оперативних служби и јединица BHANSA-еу свјетску размјену података и информација. Комуникацијски сервери су међународним везама спојени са свјетском мрежом у којој су јединствено идентификовани ознаком Босне и Херцеговине односно локацијским индикатором.

Систем се састоји од стандардних блокова:

  • AIDA-NG (Aeronautical Integrated Data Agent – Next Generation), потпуно интегрисани AFTN / AMHS производ за пребацивање порука.
  • CADAS-ATS (COMSOFT Ваздухопловни приступни систем података - Услуге ваздушног саобраћаја) Системподржава рад корисничких терминала AFTN-аи корисничких терминала AMHS User Agent, паралелно, омогућујући прелаз с AFTN на AMHS.
  • CADAS-IMS (COMSOFT - Ваздухопловни приступни систем података - управљање информацијама и сервисима) омогућује софистицирану функционалност Међународне NOTAM канцеларије, укључујући аутоматске поступке, корисничке смјернице и валидацију улазних података, способности канцеларијског пословања, услуге брифинга и статичку базу података.
  • CNMS (COMSOFT Network Management систем), Систем управљања мрежом,који омогућује надзор над свим компонентама система.
  • CCMS (COMSOFT Configurations Management Suite) који је веб алат за једноставну конфигурацију окружења AMHSсистема.

Обзиром на важност континуираног и сигурног протока ваздухопловних порука AMHS систем у оквиру BHANSA-е је  дизајниран на начин да га чине  локацијски раздвојени редундантни оперативни систем(OPS), систем непредвиђених догађаја (CONT),те систем обуке и тестирање (TRAINING/TEST).

Приликом спровођењапројекта увођења AMHS-ау оперативну употребу остварена је одлична сарадња  с произвођачем опреме Frequentis COMSOFT GmbH с којим је након спроведеног поступка јавне набавке закључен уговор  29.03.2019. године. Спроведена је обука запосленика BHANSA-е те су успостављене процедуре за одржавање и кориштење нове AMHS опреме.

Током реализације пројекта спроведена је процјена сигурности ваздушнепловидбе,коју је својим рјешењем прихватила Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA).

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е