IMG-c3f8495d5f65e33f8cd92eb2014f0d46-V.jpg
Систем се користи за потребе Центра обласне контроле летења (BHACC) с обе оперативне јединице (ATCU I Сарајево и ATCU II Бања Лука) и Јединице прилазне и аеродромске контроле летења Сарајево

BHANSA је у ноћи 24/25.4.2019. године ставила у оперативну употребунови системза обраду података MangAir DPS заједно с припадајућим системом за обраду радарских података АRTAS. Увођење MangAir-а је проведено по прецизно дефинисаном плану транзиције и надзирао га је  инспектор Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA). На располагању су били и стручњаци произвођача опреме, произвођача INDRA Sistemas из Шпаније.

Систем се користи за потребе Центра обласне контроле летења (BHACC) с обе оперативне јединице (ATCU I Сарајево и ATCU II Бања Лука) и Јединице прилазне и аеродромске контроле летења Сарајево.

На овај начин побољшан је квалитет услуга у ваздушној пловидби за кориснике услуга уз осигурање највишегнивоа сигурности ваздушне пловидбе, те реализована још једна веома значајна  активност у правцу постизања највишег стратешког циља BHANSA-е - преузимања одговорности за пружање услуга контроле ваздушне пловидбе у цјелокупном ваздушном простору БиХ од пружатеља услуга из сусједних држава, а које је планирано за 5.12.2019. године.

Систем за обраду података MangAir DPS је дизајниран сукладно оперативним потребама и захтјевима BHANSA-е. Радне позиције контролора ваздушног саобраћаја омогућавају пружање услуга радарске контроле ваздушног саобраћајаи опремљене су показивачем ситуације у ваздушном простору. У MangAir DPS-у подаци са свих сензора су обрађени системом за обраду података ARTAS прикупљених средствима за надзор (радари) како би осигурали BHACC и ЈПАКЛ Сарајево с поузданом и континуирано ажурираном сликом цијелог простора надлежности BHANSA-е.

MangAir DPS систем контролорима ваздушног саобраћајаомогућава кориштење најновијих сигурносних  мрежа, Safety Nets, које их упозоравају на смањење вертикалног и/или хоризонталног растојања  између два (или више) зракоплова испод унапријед одређених параметара (STCA), улазак у забрањени дио ваздушног простора или пролазак унутар мање од прописане удаљености од ваздушног простора (APW) те уколико је зракоплов испод унапријед одређене разине лета и / или у близини земље (MSAW).

Такођер, MangAir DPS омогућава упозорење контролора ваздушног саобраћаја уколико постоји губитак дефинисаног раздвајања израчунатих путања летова у унапријед дефинисаном времену (MTCD).

Сукладно важећим прописима на подсистему за снимање податковне комуникације архивира се интеракција контролор/систем, а надзор и управљање системом осигуран је на одговарајућим позицијама  лоцираним у техничким и оперативним салама у ATCU I и ATCU II.

Нови систем за обраду података омогућио је оперативна побољшања у тзв. Моде S декларисаном подручју што контролорима ваздушног саобраћаја даје детаљне и прецизније него до сада податке о лету сваког појединачног зракоплова. Поред тога,MangAir DPSод сада ради у SECSI FRAокружењу (ваздушни простор Аустрије, Словеније, Хрватске, БиХ, Србије и Црне Горе) без кориштења обавезних intermediate тачака. 

Са аспекта радарске прилазне контроле Сарајево у оперативном смислу Маnag AIR DPS омогућава тзв. stripless систем, систем без кориштења папирнатог стрипа на радној позицији.

Поред већ раније уведеног новог система гласовних комуникација у Оперативној јединици Сарајево слиједи увођење истог система у Оперативној јединици Бања Лука те надоградња постојећег VHF/UHF система BHANSA-е, што ће додатно побољшати квалитет и сигурност наших услуга.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е