WFR.png
VFR карта с препорученим рутама Босне и Херцеговине дизајнирана је да служи као основна ваздухопловна карта за летење авионау складу с визуелним правилима летења (VFR) и за пред полетно планирање

Агенција за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) објављује ажурирану „VFR карту с препорученим рутама Босне и Херцеговине“садатумомступања на снагу 27.02.2020 године. Нова верзија VFR карте замјењује постојећу која је била на снази од 30.07.2018. године. и њен садржај је у потпуности усклађен с важећим ваздухопловним публикацијама.

VFR карта с препорученим рутама Босне и Херцеговине дизајнирана је да служи као основна ваздухопловна карта за летење авионау складу с визуелним правилима летења (VFR) и за пред полетно планирање.

Карта у PDF формату доступна је свим корисницима ваздушног простора Босне и Херцеговине на вебадреси: http://www.bhansa.gov.ba/sr/ваздухопловни-сервиси/ais-бих/продукти

Кориштење ваздухопловних информација са„VFR карте с препорученим рутама Босне и Херцеговине“је у искључивој одговорности корисника. Корисници су дужни увијек провјерити најновију верзију важећих ваздухопловних информација објављених кроз елементе Интегрисаног пакета ваздухопловних информација (IAIP), који се састоји од:

-           Зборника ваздухопловних информација БиХ (Aeronautical Information Publication – AIP);

-           Измјена Зборника (Amendment to the AIP – AIP AMDT);

-           Допуна Зборника (Supplement to the AIP – AIP SUP); 

-           NOTAM-а и пред полетних информативних билтена (Pre-flight Information Bulletins – PIB);

-           Ваздухопловних информативних циркулара (Aeronautical Information Circular – AIC);

-           Контролних листа и листа важећих NOTAM-а.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е