AMC portal objava.jpg
Веб адреса AMC портала је https://amc.bhansa.gov.ba

BHANSA, BHDCA и Комитет за управљање ваздушнимпростором БиХ заједнички су организовали упознавање корисника ваздушногпростора БиХ са веб порталом Јединице за управљање ваздушним простором БиХ (AMC портал).

Наведено упознавање с AMC порталом је спроведено путем вебинара дана 29.04.2020. Поред представника организатора и корисника ваздушногпростора на вебинару су учествовалии представници Хрватске контроле зрачнепловидбе,те компаније„Omnisaspect“из Кутине који су заједнички развили овај софтвер.

Током вебинара су презентоване функционалности АMC портала с посебним нагласком на регистрацију корисника и резервисање ad hocзона ваздушног простора, а учесници вебинара су упознати и с VFR мапом БиХ,која је ступила на снагу 22.02.2020.

Веб адреса AMC портала је https://amc.bhansa.gov.ba/

AMC портал је специјално дизајнирани веб портал којег користе Јединица за управљање ваздушним простором (AMC), цивилни овлаштени субјекат - CIV AA, BHDCA, војни овлаштени субјекат - MIL AA и други корисници ваздушногпростора.

AMC портал омогућује:

-       Објаву Националног плана употребе ваздушног простора  (NAUP/NUUP)  о статусу структура ваздушног простора, као примарни начин објаве;

-       Објаву NOTAM-а о статусу структура ваздушногпростора, као алтернативни начин објаве;

-       Подношење захтјева за успостављање, резервацију, активацију и деактивацију структура ваздушногпростора,

-       Приказ статуса структура ваздушногпростора.

 Алат је пројектован и израђен тако да му радни вијек буде најмање 10 година,те да се може прогресивно надограђивати у смислу развоја технологије, функционалности, радног учинка и технолошке ажурности.

Побољшање услуга Јединице за управљање ваздушнимпростором (AMC) кроз имплементацију AMC портала подразумијева аутоматизацију дијела процеса рада Јединице за управљање ваздушним простором (AMC) с обзиром на то да AMC портал представља алат за управљање ваздушнимпростором који на једном мјесту обједињује, с једне стране све кориснике ваздушногпростора,  а с друге стране сва тијела и сервисе укључене у процес одобрења и надзора кориштења структура ваздушногпростора.

AMC Портал израђен је, између осталога, и с намјером бољег и ефикаснијег информисања свих корисника ваздушног простора о забранама и ограничењима у ваздушномпростору у реалном времену. Стога, било који корисник који се жели информисати о статусу ваздушног простора у реалном времену, NOTAM порукама релевантним за ограничења и/или забране у ваздушномпростору, NAUP/NUUP порукама, вијестима, регулативи, најавама и слично, на AMC порталу може добити све релевантне информације. Сваки корисник на карти стања може видјети стварну ситуацију у ваздушном простору у реалном времену, али и све планиране активности одобрене од стране AMC-а у сљедећа 24 часа, док регистровани корисници ову информацију имају за наредних 7 дана.

Све најаве и обавијести свим корисницима ваздушног простора објављују се у рубрици вијести или путем кратког саопштењадиректно из AMC-а у случају хитнихобавијести.

Корисници ваздушногпростора се могу регистровати на AMC портал и тиме добити статус регистрованог корисника што ће им дати могућност резервисања  привремених ad hoc структура ваздушног простора.

AMC портал ће се оперативно почети користити након прихватања промјене у АТМ функционалном системуод стране BHDCA што је у току, а о чему ће корисници ваздушногпростора добити благовременуинформацију.

 

Презентацију о AMC порталу са вебинара можете преузети ОВДЈЕ

 

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е