Certifikat.jpg
У поступку обнове цертификата судјеловале су све организацијске јединице BHANSA-е при чему су запосленици BHANSA-е уложили велики труд како би се испунили сви прописани захтјеви.

Доношењем рјешења BHDCA од 18.4.2019. године, завршен је поступак обнављања цертификата BHANSA-и као пружатељу услуга у ваздушној пловидби те је издат Цертификат за пружање услуга у ваздушној пловидби ANS- 004.

Сукладно одредбама Правилника о условима за издавање цертификата пружатељу услуга у ваздушној пловидби, BHANSA је дана 8.10.2018. године. поднијела захтјев за обнављање цертификата. BHDCA је као државна надзорна власт БиХ, поступајући по захтјеву, провела поступак те је током стручних надзора утврдила да су достављени докази да је BHANSA усклађена с важећим захтјевима прописаним у Правилницима о  пружању услуга ваздушне навигације у јединственом европском небу и утврђивању општих и посебних услова за пружање услуга ваздушне пловидбе.

BHANSA је цертификована за пружање услуга контроле ваздушнпг саобраћаја (Air Traffic Services- ATS), метеоролошких услуга у ваздушној пловидби (Meteorological Services – MET), услуга зракопловног информисања (Aeronautical Information Services  - AIS), те услуга комуникације, навигације или надзора (Communication, Navigation or Surveillance – CNS).

Цертификат ANS – 004 нема ограничење рока трајања, стога BHANSA има обавезу континуираног усклађивања с прописима који регулишу пружање услуга у ваздушној пловидби те ће и даље бити подвргнута надзору BHDCA, али и надзору међународних организација попут EASA-е и ICAO-а.

У поступку обнове цертификата судјеловале су све организацијске јединице BHANSA-е при чему су запосленици BHANSA-е уложили велики труд како би се испунили сви прописани захтјеви.

BHANSA се захваљује тиму BHDCA за провођење поступка цертификације Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине као пружатељу услуга у ваздушној пловидби, као и на сарадњи и професионалном односу у поступку обнове цертификата.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е