26.jpg
BIHAN

BIHAN (BH Aeronautical Network) представља оперативну зракопловну/ваздухопловну телекомуникацијску мрежу која повезује све јединице центара обласне и прилазне контроле лета, као и удаљене локације, у једну оперативну цјелину. Кроз BIHAN мрежу се остварује комуникација и размјена оперативних сервиса са сусједним центрима обласне и прилазне контроле летења (Загреб, Београд, Дубровник, Подгорица, Будимпешта).

 

BIHAN мрежа је реализована као комуникацијска мрежа  са два оперативна техничко-технолошка сегмента – Оперативна TDM мрежа (OP-TDM) и Оперативна пакетска мрежа (OP-DATA).

 

1. Оперативна TDM мрежа користи се за пренос слиједећих оперативних сервиса:

 

 • Оперативна говорна комуникација земља-зрак (A/G),
 • Оперативна говорна комуникација земља-земља (A/G),
 • Пренос необрађених радарских података,
 • Размјена радарских података са сусједним центрима обласне контроле летења,
 • Подаци за надзор и управљање за различите подсистеме (радар, примопредајници, NMS...),
 • Говорна комуникација за потребе одржавања,
 • Везе са вањским центрима и сервисима.

 

2. Оперативна пакетска мрежа користи се за сљедеће оперативне сервисе:

 

 • Пренос DPS података (FDPS, SDPS, SNET),
 • Пренос необрађених и обрађених радарских података,
 • Размјена радарских података са сусједним центрима Обласне контроле летења,
 • AFTN/AMHS,
 • AIS/EAD,
 • METEO подаци,
 • OLDI/FMTP размјена,
 • Мреже за управљање и надзор опреме.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е