08.jpg
Служба за ваздухопловне информације БиХ (AIS BiH)

Служба за ваздухопловне информације (Aeronautical Information Services - AIS) пружа ваздухопловне информације потребне корисницима ваздушног простора Босне и Херцеговине. ваздухопловно информисање је процес који обухвата прикупљање, иницијалну обраду, уређивање, форматирање, складиштењеи дистрибуцију ваздухопловних публикација у име државе БиХ. Цијели процес се обавља у  координацији саоригинаторима ваздухопловних информација. AIS БИХ координише у раду стручних тијела EUROCONTROL-а из области ваздухопловног информисања (AIS)

Ваздухопловне информације/подаци дистрибуирају се у облику обједињеног пакета ваздухопловних информација (IAIP):

(AIP, AIP AMDT/SUP, AIC, NOTAM и PIB, попис важећих NOTAM-а и листе провјере),те у другим публикацијама.

Процеси рада АIS-а прописани су одредбама Закона о ваздухопловству БиХ, Законом о агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби БиХ, те пратећим правилницима, стандардима и препорукама Међународне организације цивилног зваздухопловства (ICAO) и Европске организације за сигурност ваздушнепловидбе (EUROCONTROL).

Систем који АIS БиХ користи у свом раду је ЕАD (Еuropean AIS Database) европска база података.То је централизована база података која осигурава ваздухопловне информације свим корисницима ваздушног простора БиХ, поштујући захтјеве за квалитетом података и која истовремено нуди интегрисана АIS рјешења пружаоцима услуга-провајдерима.

 

КОНТАКТИ

 

Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency (BHANSA)

Aeronautical Information Service (AIS BiH)

Ortiješ bb, P.P.133

88 000 Mostar

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Telephone: + 387 36 281 007; 446 254; 446 224

Telefax: + 387 36 446 261

E-mail aisbih@bhansa.gov.ba

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е