13.jpg
Центар за обуку с АТЦ симулатором

Центар за обуку особља контроле ваздушне пловидбе с ATC (Air Traffic Control) симулатором у Мостару је намјењен за стручно, теоријско и практично, оспособљавање, особља BHANSA-e које обавља оперативне послове из домена контроле ваздушнепловидбе. Оспособљавање је првенствено намјењено контролорима летења, flight-data асистентима те псеудо пилотима.

Центар располаже са :

  • симулаторском салом са шест контролорских радних позиција (CWP);
  • псеудо-пилотском салом са четири псеудо пилотске радне позиције (PP);
  • сервер салом;
  • мултимедијалном учионицом за 20 полазника.

У центру је инсталисана опрема Aircon 2100/VCS произвођача Indra из Шпаније која је у потпуности идентична оперативном АТМ систему који је инсталисан у јединицама обласне контроле летења (Area Control Centre ACC) у Сарајеву и Бања Луци.

ATC симулатор Aircon 2100, смјештен у Центру за обуку особља контриоле ваздушне пловидбе,  је систем који је у потпуности опремљен како би задовољио потребе за обуком оперативног особља BHANSA-e.

Активности Центра за обуку:

  • Обука особља – конверзијска и континуирана обука, извођење курсева освјежавања  знања (refreshercourses) као и обука за неуобичајене ситуације (Emergencytraining) особља укљученог у пружање услуга у ваздушном промету, у обласној (ACC) и прилазној (APP) контроли лета. Како би се достигли циљеви обуке, контролорске радне позиције (CWP) као и сервери на симулатору су идентични одговарајућим компонентама оперативног АТМ система.
  • Тестирања опремес циљем пробних тестирања и развоја. ATC симулатор се користи као радна платформа за потребе модификовања тј. надоградње нових карактеристика система на живи оперативни АТМ систем. ATC симулатор је алат који у потпуности одговара наведеној сврси.

АТC симулатор се у сврху тестирања тј. валидације опреме користи за:

  • валидацију софтверских рјешења која ће се примјењивати у оперативном раду
  • анализу структуре ваздушног простора и његових измјена, као и увођење нових типова авиона
  • симулацију промјена на вањским интерфејсима са сусједним центрима контроле ваздушне пловидбе.
  • тестирање нових оперативних процедура

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е