11.jpg
Ваздухопловни сервиси

Одсјек за ваздухопловне сервисе у BHANSA-и пружа сет услуга неопходних за сигурно, редовно и учинковито одвијање међународне и националне ваздушне пловидбе у ваздушном простору БиХ. Одсјек обавља послове и задатке који се односе на пружање услуга ваздухопловног информисања  (AIS), израду процедура и упута из области технологије рада и операција ваздухопловних сервиса (AIS, FIS, SAR/ RCC i MET), обуку особља за контролу летења на ATC симулатору , координацију и учествовање у раду стручних тијела ICAO/WMO-a и EUROCONTROL-a из области ваздухопловне метеорологије, летних информација, трагања и спашавања те ваздухопловног информисања (MET, FIS, SAR i AIS).

Чини га пет служби распоређених у различитим организацијским јединицама BHANSA-е у БиХ: 

 

  • Служба за ваздухопловне информације БиХ (Airspace Information Service- AIS) лоцирана у Мостару,
  • Служба метеоролошког бдијења БиХ (BHMET) лоцирана у Бања Луци,
  • Служба за летне информације Босне и Херцеговине (FIS), обједињена с спасилачко-координацијским центром БиХ (BHRCC) лоцирана у Бања Луци,
  • Међународна канцеларија NOTAM-a (BHNOF) лоцирана у Сарајеву,
  • Центар за обуку особља за контролу ваздушне пловидбе с АТC симулатором, лоциран у Мостару

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е