Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e